Хала спортова Ада

Хала спортова ''АДА''

Адреса: Ћуприја, Булевар ВЈ 1.
Хала спортова АДА је изграђена 1986. године, која својом монументалном и функционалном лепотом пркоси времену, иако је два пута обнављана од оштећења бомбардовања 1999. године као и 2006. године услед експлозије војног складишта у Параћину.
Унутрашња планска архитектура пружа услове за несметано извођење наставе физичког васпитања основних и средњих школа, рад спортских клубова, рекреативцима и других културно-забавних манифестација.
Капацитет овог спортског објекта износи 1.800 места за седење.
Објекат је сада у саставу Установе за спорт СЦ ,,АДА,,.