Канцеларија за младе

Канцеларија за младе

Адреса: Ћуприја, Кнеза Милоша 40.
Канцеларија за младе као Организациона јединица Установе за спорт СЦ ''АДА'' у Ћуприји, ради на обезбеђивању услова за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице као и побољшања квалитета живота младих.
Канцеларија за младе покреће и спроводи активности из Локалног акционог плана, као и активности које имају за циљ побољшање положаја младих у друштву, доприноси активном учешћу младих у процесу доношења одлука, као и сарадња са свим секторима и институцијама Општине Ћуприја. Њена улога је да обезбеди младима окружење у коме могу да спроводе читав низ својих активности ради стварања амбијента подршке у сваком облику.